TD:Kagura x Yukino feat. Kagura Mikazuchi, Yukino Aguria (EdJim) [Fairy Tail]